Tarot za početnike: Mala arkana

 

Ćao Tarot bebice. U prošlom tekstu smo prešli osnove velike arkane, a u ovom ću vam pričati o maloj arkani.

Tarot se sastoji od 78 karata koje se koriste za psihološku analizu, meditaciju, samorazvoj, rešavanje problema i naravno proricanje. Tarot špilovi imaju nekoliko osnovnih sistema koje je potrebno naučiti da bi se jednostavno savladao celokupan Tarot.

Moguće je i napamet učiti značenje svake pojedinačne karte, ali to je naporno i dovodi do odustajanja dok se povezivanjem osnovnih principa skoro svaka karta može adekvatno tumačiti.

MALA ARKANA

Mala arkana ima 56 karata koje se mogu podeliti na četiri dela. Karte male arkane govore o određenim situacijama, problemima, osobama, osobinama i odnosima. Karte male arkane se pre svega odnose na manje stvari (događaje, situacije) dok se karte velike arkane odnose na velika životna razdoblja i unutrašnji razvoj ličnosti kroz vreme.

Mala arkana se deli u četiri skupa prema četiri elementa. To su: pehari, štapovi, mačevi i pentakli (diskovi).

PEHARI: Karte pehara se odnose na pitanja emocija, ljubavnih, porodičnih i prijateljskih odnosa. Pehari govore o osećanjima i njihov element je voda.

ŠTAPOVI: Karte štapova se odnose na volju, strast i želju. Tu se pre svega misli na želju za uspehom i kreativni žar, zbog čega je vatra element štapova.

MAČEVI: Karte mačeva se odnose na duhovnost, na intelekt i razum. Govore o upotrebi logike, smišljanju novih ideja i donošenju odluka korišćenjem uma i njihov element je vazduh.

PENTAKLI: Karte pentakla se odnose na sve materijalno – novac, pitanja karijere, nekretnine i ostale opipljive stvari. Ove karte se takođe odnose na senzualnost i njihov element je zemlja.

PREPORUČUJEMO TAROT KARTE

Među kartama male arkane nalazimo i figure kao što su kraljevi, kraljice, vitezi i paževi. Oni takođe imaju posebne uloge.

KRALJ: Oni su masteri, izvršitelji. Oni kontorlišu i upravljaju. Imaju moć da ideje pretvore u delo. U obrnutim položajima njihove vrline postaju mane – postaju nerealnih očekivanja, manipulativni, okrutni i pohlepni.

KRALJICA: Ovo su karte od uticaja. Ove karte otkrivaju pravu energiju u Tarotu. U uspravnom položaju to su zaštitnice, figure koje vas neguju, teše i izvode na pravi put. Međutim, svi ovi kvaliteti ako postanu neumereni prerastaju u nešto loše, a ti aspekti se vide kada je karta u obrnutom položaju. Onda su kraljice kontrolišuće, zahtevajuće i hladne.

VIZEZ: Vitezi su nosioci poruka u Tarotu. Oni su tu da vam prenesu vesti, ali su i karte od akcije. U zavisnosti od položaja drugih karata može se proceniti da li se krećete u dobrom smeru.

PAŽ: Oni predstavljaju dečiji mentalitet, donose novu varnicu. Oni su čuvari energije u Tarotu. Kada je karta uspravna ta nova energija se koristi pravilno, kada je karta obrnuta energija se uzalud troši (ne daje rezultate) ili ukazuje na lenjost i nedostatak energije.

🔮

POSETITE
TAROTBEJB MAGIC SHOP
TAROTBEJB INSTAGRAM
TAROTBEJB YOUTUBE

🔮

čitajte još
MAGIJSKI PEČATI ZA PRIZIVANJE I KONTROLU DEMONA
ZNAKOVI ZODIJAKA KOJI IMAJU NAJJAČE MAGIJSKE SPOSOBNOSTI
SEX MAGIJA 101: OD OSNOVA DO RITUALA