Tarot Bejb osigurava poverljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih korisnika.
U kontekstu Izjave o zaštiti podataka želimo vas obavestiti kako garantujemo zaštitu podataka koje ste nam dostavili: Tarot Bejb prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti važećim u Republici Srbiji.

 

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem email-a info@tarotbejb.com a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo u roku od 30 dana od dana dobijanja zahteva za otkazivanje.

 

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom.