Hiromantija – veština gledanja u dlan

 

Ćao Tarot bebice! Danas nam Ivana Poposka piše o osnovama hiromantije – tumačenja linija na dlanu. Ako volite magiju, tarot, astrologiju, numerologiju i želte da pišete za Tarot Bejb blog pošaljite mejl sa tri predloga za tekst na info@tarotbejb.com. Više o uslovima saradnje pročitajte ovde.

Poreklo hiromantije

Za pojam hiromantije se smatra da potiče iz Indije i da je veština gledanja u dlan preneta do Kine pa zapadno do Egipta i najzad do Grčke odakle potiče prvo napisano delo na ovu temu od strane antičkog filozofa Pitagore (”Hiromantija i fizionomija”, oko 530 godine p.n.e.) . Tokom srednjeg veka hiromantija je bila vrlo popularan vid proricanja, takođe i   zabranjivana od strane crkve zato što su je vezivali su za veštičarenje i cigansku magiju. Takođe postoji podatak o kiromantiji (hiromantiji), nazvanoj tada po irskom vidovnjaku Kiru (XIX vek) koji je u svoje vreme gledao u dlan Raspućinu, Oskaru Vajldu i tadašnjem kralju Edvardu.

Primena hiromantije

Ovde razlikujemo dva pojma: hiromantiju koja se vezuje za proricanje i hironomiju koja se bavi analizom karaktera i ličnosti. Iz ljudske ruke, posmatrajući građu šake, oblik prstiju i noktiju, te analizirajući linije i bregove dlana, možemo dobiti uvid u životni put, emotivno stanje osobe i ako smo dovoljno iskusni možemo čak proreći sudbinu. Takođe se uzima u obzir dominantna ruka, karakteristike leve ruke svode se na otkrivanje sposobnosti i slabosti koje su nam rođenjem date, a desna ruka predstavlja izbore koje smo donosili kao i razvoj našeg života posle uticaja životnih okolnosti.

PREPORUČUJEMO ZODIAC MAJICE

U daljem tekstu ćemo pričati o osnovnim linijama na dlanu koje se najlakše za tumačenje.

Linija glave

Počinje između palca i kažiprsta predstavlja jednu od važnijih linija dlana. Jaka linija predstavlja snažnu volju za životom, samopouzdanje i jaku psihu, slaba linija ukazuje na nestalnost u životu, neodlučnost i manjak koncentracije.

Linija života

Počinje između palca i kažiprsta i zaobilazi palac u širokom luku. Ovo je linija vitalnosti, životne energije i otkriva životni vek. Što je jača i izraženija označava želju za životom i borbenost duha, s druge strane ako je bleda ili slaba, pokazuje da se kod osobe može javiti nemilosrdnost, rezervisanost i hladnokrvan pristup u odnosu sa drugima.

PREPORUČUJEMO LOVE PAKET

Linija srca

Prva velika linija koja počinje ispod malog prsta je linija srca. Što je bliža prstima pokazuje više intelektualan pristup ljubavnom životu. Emocije se racionalizuju i kontrolišu, pa se kaže da um vlada srcem. Ako je linija prava, osoba ima dominantne muške osobine koje karakteriše logika, a ako je zaobljena i ide ka kažiprstu osoba poprima ženske osobine kao što su osetljivost, ljubaznost i briga o drugima.

Linija sudbine

Prostire se vertikalno dužinom dlana i između ostalog označava kako predstavljamo sebe svetu kao i kakav će biti/kakav je naš položaj u društvu. Takođe se naziva linijom sreće i karijere. Ako je povezana sa linijom života označava sreću nakon što se osoba osamostali i odvoji od porodice. Ako ide pravo, ne dodirujući druge, osoba ima tendenciju da planira život bez obzira na okolnosti, ne prepušta išta slučaju i često kopira model ponašanja roditelja (cilj joj je da bude autoritet). Ukoliko je linija zatalasana ukazuje na nestalna i promenljiva stanja duha koja variraju od trenutnog raspoloženja što može dovesto do emotivne nestabilnosti.